Genuslunch

Genuslunch

Tisdag 21 mars 2017 11:45

Varför ser vi inte likheterna som vi arbetar för? Genusarbetets moment 22 i förskola/skola

 Föreläsare: Kristina Andersson, lektor i didaktik och forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet


 •  
  Pris: 90 kr per biljett
  Pris: 75 kr per biljett
   
   
  Sektion

Parkett, Salongen Plat&aoring;, Salongen
Handla mer
Gå vidare